CV

NINA NIEMELÄ – valmentaja ja kouluttaja

osallistavan kouluttamisen asiantuntija
kielipedagoginen kouluttaja
vuorovaikutustutkija
ruotsin kielen kouluttaja
kääntäjä 

KOULUTUS

Filosofian tohtori, Vaasan yliopisto, v. 2008

pääaine ruotsin kieli (erinomaiset tiedot)
sivuaine monikielisyys (erittäin hyvät tiedot)

Väitöskirja Interaktion i helklass under ett tema i språkbad (eximia cum laude approbatur).

 

Filosofian maisteri, Vaasan yliopisto, v. 2002

pääaine ruotsin kieli (hyvät tiedot),
sivuaineet monikielisyys (erittäin hyvät tiedot), pedagogiikka (hyvät tiedot) ja markkinointi (hyvät tiedot)

TYÖKOKEMUS

Sweducation Oy, yrittäjä

1.1.2017 −

Ruotsin kielen opetus yrityksissä: aloina esim. pankki- ja vakuutusala, sähkö- ja kemikaaliturvallisuus, terveydenhuolto, media-ala, sosiaaliala, riskienhallinta, tutkijat ja tohtorikoulutettavat.

Kieltenopettajien täydennyskoulutus: koulutusuudistusten suunnittelu ja kehittäminen, koulutuksen tuotteistaminen, kouluttamisen toiminnalliset työtavat, moderni kielipedagogiikka, kielen ja sisällön integrointi.

 

Laurea, ruotsin kielen tuntiopettaja

8/2019–

DIAK, ruotsin kielen tuntiopettaja

5/2018−

 

Yliopisto-opettaja, integroinnin koordinaattori, lähiesimies

8/2010–12/2016

TTY:n tutkintoihin kuuluvan ruotsin kielen opetus ja strateginen johtaminen opetuksen uudistamisessa. Yliopistolla kielten ja substanssiainekurssien integroinnin koordinoiminen ja lähiesimiestehtävät. Usean ruotsin kielen peruskurssin suunnittelu ja sisällön tuottaminen, kaikkien jatkokurssien itsenäinen suunnittelu ja toteutus.

Tutkimustyö

Vaasan yliopisto, tutkimusamanuenssi,  1/2009-7/2009

Vaasan yliopisto, projektitutkija, 8/2008–1/2009

Vaasan yliopisto, tohtorikoulutettava (VY), 8/2006–7/2008

Kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet, tutkijaopiskelija, 2/2006–7/2006

Vaasan yliopisto, apurahatutkija, 3/2005–1/2006

Uppsalan yliopisto, pedagogiikan laitos, vieraileva tutkija8/2005–1/2006

Vaasan yliopisto, apurahatutkija, 8/2003–4/2004

Vaasan yliopisto, projektisihteeri, 8/2002–7/2003

 

 

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT JA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT

– EAIE, asiantuntijatehtävät Language and Culture-ryhmässä
– Integroinnin koordinaattorin tehtävät, TTY
– Integroinnin asiantuntija, OKM:n rahoittama ROKK-hanke
– Kansainvälisten julkaisujen referee: ICLHE ja LAnalisi linguistica e letteraria.

Vuosien kokemus yhteistyön alulle laittamisesta ja uusien kontaktien luomisesta. Näistä merkittävimpinä Karolinska institutet, Tukholma, Córdoban yliopisto, Espanja ja Queenslandin yliopisto, Australia.

 

Ansiot

Vuoden opettajapalkinto 2016, myöntäjänä Svenska folkskolans vänner r.f.

Kielikeskuksen vuoden 2012 tulospalkkio poikkeuksellisen aktiivisesta ja rohkeasta kehitystyöstä ruotsin kielen opetukseen, opetussuunnitteluun ja arviointiin sekä opiskelijoiden kielen lähtötasohaasteisiin liittyen; ja näiden kokemusten ja tietojen levittämisestä muiden oppiaineiden käyttöön.

KIELITAITO

suomi: äidinkieli
ruotsi: äidinkielen omaiset taidot
englanti: erittäin hyvä
espanja: hyvä
saksa: välttävä

 

ATK-TAIDOT

Erinomaiset atk-taidot ja kiinnostus hyödyntää tekniikkaa.

Tavalliset MS Office -ohjelmat, Internetin perusvälineistö, kotisivujen päivitys, opetuksen verkkoympäristöt, erilaiset kielten opiskelun sovellukset.

Sosiaalinen media (LinkedIn, FB, IG)

TIEDETTÄ. TUNNETTA. KOKEMUKSELLISUUTTA.

”Nina on huippu! Tutustuin Ninaan valtakunnallisessa ruotsinopetuksen kehittämishankkeessa (ROKK), kun kehitimme kielen- ja substanssiopetuksen integroimismalleja parin vuoden ajan. Alkuun vaikutuksen teki Ninan huikea asiantuntemus CLIL-kentältä, ja projektin edetessä Ninan inspiroivuus, aikataulujen kunnioittaminen, yhdessä tekemisen arvostaminen, napakkuus ja luovuus tekivät pienen projektiryhmämme työskentelystä hienon kokemuksen. Omaan 30-vuotiseen opetusuraani on mahtunut kaikenlaisia yhteistyökumppania, mutta jos haet luotettavaa, osaavaa, asioihin perusteellisesti paneutuvaa ja silti pilke silmäkulmassa työskentelevää tinkimätöntä osaajaa, niin hän on tässä!” Teija
Teija Lehto

Laurea Amk

”Nina innosti meidän pienryhmän ruotsin opiskelun pariin vuosien tauon jälkeen. Uudet tavat opettaa ja erityisesti Ninan tyyli innostaa oppilaita toimivat meidän ryhmälle erittäin hyvin. Nina huomioi yksilölliset tasoerot, ja jokainen sai viikoittain omaa tasoaan vastaavia tehtäviä. Saimme lisäksi hyviä vinkkejä ruotsin opiskeluun kotona kiireisen arjen keskellä. Uusi innostus kieleen ja oppimiseen oli pitkälti Ninan ansiota hauskojen tuntien parissa.”
Marina Kelahaara

Moomin Characters Oy Ltd

”Nina Niemelän pitämät koulutukset ovat saaneet kielenopettajiltamme erittäin hyvää palautetta. Koulutuksissa on käytetty monipuolisia, vuorovaikutteisia työtapoja kohderyhmä ennakoiden ja huomioiden. Hyvänä kouluttajana Nina on osannut antaa osallistujille aikaa sisäistää päivän teema.”
Outi Verkama

Kieliä kehiin! -hankkeen koordinaattori, Tampereen kaupunki

“I have had the opportunity, and the pleasure, to work with Nina in Finland and in Spain, and have met and seen her in action in a number of international conferences and symposia. To my understanding she is very much qualified in the area of languages and education, particularly in relation to training and implementation of effective pedagogies. I can say also that she is a very hardworking person and possesses a remarkable ability for communication in academic environments.”
Víctor Pavón Vázques,

University of Córdoba

error: Alert: Content is protected !!