Liike-elämän palvelut

Vuorovaikutuksellisia ruotsin kielen koulutuksia ja korkealaatuisia käännöstöitä liike-elämän tarpeisiin

Voimme sanoa sen ääneen − vain harvalle ruotsin kielen oppimiskokemukset resonoivat lämpiminä muistoina opiskeluajoista. Kieliopin tankkaaminen ja sanojen ulkoa opettelu olivat aikansa tuotteita ja onnistuivat innostamaan vain harvoja.

Kokemuksellinen, moderni oppiminen lähestyy kielitaidon kehittämistä oppijan sitouttamisen, aktiivisen toimijuuden ja toiminnallisen kielitaidon kehittämisen kautta. Sweducationille tärkeää on se, että kieltä opitaan käyttämään työelämän kannalta relevanteissa tilanteissa − ei se, että muistamme ”konsukiepren” kaltaisia muistisääntöjä osaamatta soveltaa niitä käytäntöön.

Sweducation tarjoaa yritysasiakkaiden tarpeisiin uudenlaista, vuorovaikutuksellista tapaa oppia ruotsin kieltä. Me haluamme muuttaa käsityksen ruotsin kielen oppimisesta. Luomme karttaa sille, miten kokemuksellisuuden ja yksilön koskettamisen kautta saavutetaan asetetut päämäärät. Teemme taustatyötä. Sitoutamme kokemuksellisuudella. Aktivoimme koskettamalla yksilöä. Yhdessä saavutamme tavoitteet.

Ruotsin kielen koulutuspalveluiden lisäksi tarjoamme yritysten monikielisen viestinnän tueksi korkealaatuista ruotsin kielen käännöspalvelua.

Kokemuksellista kielikoulutusta modernilla ja palkitulla tavalla

Kun etsit yrityksellesi tehokasta alakohtaista kielikoulutusta, tarvitset tehtävään kielen ja sisällön integroinnin vahvan ammattilaisen. Parhaan oppimiskokemuksen tarjoaa kokenut kouluttaja, joka tuntee ruotsin kielen lisäksi opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen ja tehokkaan oppimisen mekanismit. Minä olen juuri tätä.

Jokainen kielikoulutukseni sovitetaan yksilöllisesti yrityksesi tarpeisiin ja tavoitteisiin. Koulutuksessani asiantuntijasi saavat

– varmuutta liike-elämän viestintään,
– sujuvuutta suullisiin vuorovaikutustaitoihin ja
– asiantuntijuutta alakohtaisten sisältöjen hallintaan.

Kehitämme kielitaitoa moderneilla tehokkaan oppimisen menetelmillä ja alakohtaisuuden näkökulmasta. Tärkeintä on, että asiantuntijoidesi toiminnallinen kielitaito heidän oman alansa ympäristössä kehittyy – innostavalla ja tuloksellisella tavalla!

Opetusta tavalla, jota et ole ennen kokenut

Kielitaito kehittyy tehokkaimmin moderneilla, vuorovaikutuksellisilla menetelmillä, jotka nojaavat tutkittuun tietoon vuorovaikutuksesta ja tehokkaasta oppimisesta. Käytännönläheisissä kielikoulutuksissani painotan vuorovaikutusta, oppijaa aktivoivia tehtäviä ja sisällön aitoa merkityksellisyyttä.

Opetukseni ei ole perinteistä opettajajohtoista opettamista, vaan osallistujat omaksuvat sisältöä toiminnallisen tekemisen kautta positiivisella ja haastavalla tavalla. Emme lähesty kieltä pieninä palasina, vaan toiminnallisen kielitaidon kehittämisen näkökulmasta.

Suunnittelen ja toteutan yrityksellesi kielikoulutuksen, jossa oppiminen on tuloksellista ja innostavaa. Keskitymme toiminnallisen kielitaidon kehittämiseen innostaen ja ilon kautta. Haluan tarjota parhaan ruotsin kielen oppimisen kokemuksen positiivisen ja haastavan tekemisen kautta.

”Kielen ja sisällön integrointi on pedagogisesti hyvinkin erilaista perinteiseen kielten opetukseen verrattuna. Luokkahuoneen toimintatavat ovat vuorovaikutteisia, tehtävät aktivoivat opiskelijoiden kognitiota ja opiskelijat pääsevät osoittamaan substanssiosaamistaan myös vieraalla kielellä.”

(ruotsinopettaja-stipendillä palkittu FT Nina Niemelä, tut.fi)

Uudenlaista varmuutta ruotsin kielellä kommunikoimiseen

Kielikoulutuksissani toiminnallinen kielitaito karttuu tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kielikoulutuksen jälkeen osallistujat käyttävät ruotsin kieltä rohkeammin ja esiintyvät itsevarmemmin. Asiantuntijat saavat uudenlaista varmuutta ruotsin kielellä kommunikoimiseen erilaisissa tilanteissa. 

Kehitä kielitaitoa kielipedagogiikan huippuammattilaisen ohjauksessa

Kouluttajana toimii FT Nina Niemelä, ruotsin kielen ja kielipedagogiikan kansainvälinen asiantuntija ja vuorovaikutustutkija.

Olen urani aikana opettanut lukuisien eri alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita, viimeisimpänä esimerkiksi termodynamiikan ja yrityksen talouden sisältöihin integroituja ruotsin kielen yliopistokursseja. Opetustyöni on palkittu Svenska Lärarpriset 2016 -palkinnolla.

Tutustu osaamiseeni lisää täällä tai ota minuun yhteyttä!

TIEDETTÄ. TUNNETTA. KOKEMUKSELLISUUTTA.

Korkealaatuiset ruotsin kielen käännöspalvelut liike-elämän viestintään

Yritysasiakkaillani on viestintätavoite, jossa he haluavat onnistua. Korkealaatuisella käännöstyöllä välitän viestisi varmasti ja vakuuttavasti.   

Monikielisen viestinnän onnistumisen edellytyksistä kannattaa huolehtia. Kun tekstiin kohdistuu kansainvälistäkin huomiota, sen sisältö ei saa vääristyä. Korkealaatuinen käännöstyö huomioi tekstin kohderyhmän, käyttötarkoituksen ja julkaisumuodon tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kun etsit kumppania monikielisen viestinnän toteuttamiseen, tutustu käännöspalveluuni.

1 + 10 =

error: Alert: Content is protected !!